Våra jord- & gödningsprodukter

 

Rosjord 50 liter

Produktinformation

Innehåller både grövre och finare fraktioner vilket ger  en vattenhållande och näringshållande förmåga samt är strukturstärkande. Vi har dessutom tillsatt 10% kiselrik lera för att ytterligare öka den vatten- och näringshållande förmågan, samt kisel för att stärka växtens immunförsvar mot svampsjukdomar som tex. svartfläcksjuka. Rosor har ett högre kalcium- behov än många andra växtsläkten, därför har vi ökat kalkmängden avsevärt. Rosjorden är gödslad med naturgödsel, vilket ger näring på både kort och lång sikt.

 

Användningsområden

Rosjorden används vid plantering av rosor men kan också med fördel användas till klematis. Båda släktena önskar näringsrik jord och lite högre pH. Vi rekommenderar ½ säck rosjord/planterad ros och att denna blandas med befintlig matjord. Rosjorden kan också användas som skydd inför vintern vad gäller uppkupning, och ge en god start på våren med bättre tillväxt.

Art. nr. E11508

 

Planteringsjord 50 liter

Produktinformation

Jorden är en blandning av en ljus siktad harvtorv samt en något mörkare mald harvtorv. Den har en bra struktur samt vattenhållande och näringshållande förmåga. Jorden innehåller även 5% sand, vilket håller samman jorden och gör den trevlig att arbeta med. Jorden är kalkad med en jordbrukskalk samt med algkalk. Algkalken ombesörjer att det finns långsiktig mikronäring.

 

Användningsområden

Jorden kan användas som jordförbättring i t.ex. grönsakslandet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och perenner i rabatt, tillsammans med naturgödsel. Blanda ¼ säck planteringsjord, ¼ säck naturgödsel samt ½ del av befintlig matjord för att lyckas bäst med din nya plantering.

Art. nr. E11501

 

Dressjord 50 liter

Produktinformation

Dressjord innehåller medelhumifierad, finmald harvtorv som lätt skall kunna fördelas mellan grässtråna. Den stora andelen sand gör dels att dressjorden blir trevligare att arbeta med samt skapar tyngd så att jorden lättare faller ner i gräsmattans ojämnheter. Dressjorden är berikad med en större andel kalk än övriga jordprodukter för att tillföra gräsmattan en mindre pH-höjning. Utöver kalken är dressjorden uppgödslad med naturgödsel vilket ger en bra kick för gräsmattan vid utläggning men även ett tillskott av näring under en längre tid.

 

Användningsområden

Dressjorden används i första hand til toppdressing av gräsmattor. När du toppdressar din gräsmatta måste gräset vara i tillväxt. Om du börjar för tidigt är det risk att du kväver det gräs som är på gång att börja växa. Bästa tid är under maj månad då torkan ännu inte har börjat och gräset är i full tillväxt. Om du skall toppdressa senare hjälp då till med bevattning för att uppnå ett gott resultat. Viktigt att tänka på när du dressar din gräsmatta är att gräset alltid måste synas igenom ca 1 cm annars finns risken att gräset kvävs och gulnar under jorden.

Art. nr. E11502

 

Blomjord 50 liter

Produktinformation

Blomjord har tagits fram för att möta våra kunder behov och förväntningar på en bra jord. För att uppnå detta har vi gjor t en sammansättning av ljus och mörk struktur stabil torv, och för att undvika att jorden sjunker samman för mycket i planteringarna, under åren har vi även använt oss av finmald och siktad torv. Sand har tillförts med 5% för att ge tyngd samt öka dräneringsförmågan. Blomjorden är kalkad och grundgödslad för en tidsperiod på 4-6 veckor (inomhus). Efter denna tid bör jorden tillföras gödsel med jämna mellanrum.

 

Användningsområden

Kan användas till utomhus- och inomhusväxter. Tänk på att det efter en tid behöver det tillföras näring vid bevattning. Plantera/omplantera plantan så att stambasen på plantan varken kommer högre eller lägre än tidigare.

Tryck till jorden kring plantan utan att packa. Vattna försiktigt upp jorden i 2-3 omgångar (så vattnet hinner sjunka undan) så att jorden blir jämnt fuktig. Jorden fördelar fukten väl på ca en timme, vid behov vattnas en omgång till. Låt jorden torka ut ordentligt utan att växterna slokar innan nästa vattning. Detta ger bästa rotning och etablering i den nya jorden.

Art. nr. E11510

 

Rhododendronjord 50 liter

Produktinformation

Struktur 0-50 mm, vilket ger en mycket luftig och bra struktur på både kort och på lång sikt. Jorden innehåller också 10% naturgödsel vilket sörjer för en bra etablering näringsmässigt. Utöver naturgödseln har vi tillfört en lätt kalkning med 1 kg lithokalk/algkalk per m3 för att hålla pH runt 4-4,5. Kalkningen ger också ett långsiktigt tillskott av mikronäringsämnen. Eftersom Rhododendron är i behov av extra järn har vi även tillsatt ett järnsulfat vilket kan förse växten med järn även om pH varierar vid ny plantering, t.ex. p.g.a. bevattningsvatten.

 

Användningsområden

Till rhododendron, azalea, hortensia, amerikanska blåbär, ljungväxter och andra surjordsälskande växter. Även lämplig att använda som på påfyllnad i äldre rabatter, vilket också ger ett näringstillskott. Vid nyplantering av rhododendronplantor, byt ut ca 20-30 cm av hela planteringsytan till rhododendronjor. Det är viktigt att skapa den sura miljön runt hela plantan. Under själva uppbyggnaden/etableringen kan det krävas påfyllning av Rhododendronjordjord för att bibehålla surheten innan plantorna själva har satt sin prägel på den befintliga jorden i rabatten.

Art. nr. E11507

 

Urnjord 50 liter

Produktinformation

Sammansättningen är framtagen för att skapa de bästa växtbetingelserna utomhus för utplanteringsväxter i urnor och större kärl. Jorden innehåller olika fraktioner av torv vilket ger ett bra skelett åt jorden på kort sikt. Vi har även tillsatt komposterad barkmull som bibehåller strukturen på lång sikt samt magasinerar naturgödseln på ett växtvänligt sätt för sommarplantorna. Sammansättningen innehåller också lera med kisel för att dels öka näringshållande förmågan i jorden men även stärka absorptionsförmågan. Kisel stärker växtcellernas cellväggar. Jorden är grundgödslad och kalkad. Urnjorden innehåller även extra järn för järnkrävande växter som tex. surfinia, femtunga, Mårbacka pelargoner, marguriter m.fl.

 

Användningsområden

Jorden är för hobbyodlare med höga krav. Urnjorden har många användningsområden, men framförallt till urnor, kärl och balkonglådor. Lämpar sig till mer näringskrävande samt järnkrävande växter.

Art. nr. E11509

 

 

Naturgödsel 50 liter

Produktinformation

Denna gödsel är en blandning med grovtorv 60% och naturgödsel 40%.

 

Användningsområden

Gödseln har många användningsområden; till plantering av buskar, träd, häckar och perenner. Exempelvis till buskar 3-5 liter krukstorlek rekommenderar vi att lägga ½ säck per planteringshål samt blanda med lika del matjord som finns i rabatten. Till häckar rekommenderas normalt 5-7 säckar/10 löpmeter. Även här ska detta blandas samman med matjorden på plats. Till grönsakslandet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehållet mikroliv. Lägg 2 säckar/4 m2. Vänd sedan ner gödseln och blanda med matjorden i grönsakslandet. Som gödning till buskar, häckar och träd.

Art. nr. E11503

Täckbark 50 liter

Produktinformation

Sorterad tall- och granbark som är siktad 20-40 mm.

 

Användningsområden

För ogrästäckning. Åtgång ca 1 säck/m2. Skyddar mot uttorkning av rabatter. Lämplig som skydd mot vinterkyla, övrigt kan den vara lämplig att använda som på påfyllnad i äldre rabatter, vilket också ger ett näringstillskott. Vid nyplantering av rhododendronplantor blir det bästa resultatet när ca 20-30 cm av hela planteringsytan byts ut till rhododendronjord (dansk metod). Vanligtvis planterar vi växter levererade i 3-5 liters kruka genom att gräva ett 60-70 cm brett hål, ca 30-40 cm djupt och fyller detta med rhododendronjord. Åtgången blir då minst 1 säck/planteringshål.

Art. nr. E11504

 

 

 

Naturtorv 50 liter

Produktinformation

Naturtorv är som det låter helt naturlig utan tillsatser. För att bibehålla strukturen har vi siktat fram fraktionen 0-50 mm.

 

Användningsområden

Naturtorv kan användas som jordförbättring i rabatter och för att ge struktur samt mull. Andra användningsområden är att skapa en sur miljö i rabatt er för surjordsväxter som tex. blåbär, rhododendron,

azalea m.fl.

Art. nr. E11506

Barkmull 50 liter

Produktinformation

Sorterad tall- och granbark som är siktad 0-20 mm.

 

Användningsområden

För ogrästäckning, åtgång ca 1 säck/m3. För jordförbättring i rabatter. Ger struktur på kort sikt samt mull på långsikt. Skyddar mot uttorkning av rabatter. Lämplig som skydd mot vinterkyla.

Art. nr. E11505

 

Såjord 10 liter

Produktinformation

Jorden är en sammansättning av ljus och mörk harvtorv som tillsammans skapar ett bra mikroklimat för groning och rotning. Fraktionen är finare än t.ex. plantjord och innehåller också 5% mer sand än vanlig planteringsjord. Såjorden är anpassad näringsmässigt för sådd och innehåller därför endast 1/3 del av t.ex. näringen i en planteringsjord.

 

Användningsområden

Till sådd av fröer och sticklingar. Fyll upp krukor eller såbrätten, jämna av och platta till ytan så det blir en bra bädd att så frön på. Så fröna på den avjämnade ytan och täck sedan med ett 3-5 mm tjockt lager såjord, tänk på att jorden skall var 100% genomfuktad. Vattna med korta intervaller, 2-4 omgångar. Låt jorden dra in vattnet innan du ger mer vatten. Täck därefter sådden med en perforerad plast, fiberduk (tunn) eller en glasskiva. Under groning är det viktigt att jorden hålls fuktig.

Art. nr. E11111 halvpall

Art. nr. E11112 helpall

 

Blomjord 10 liter

Produktinformation

Blomjord har tagits fram för att möta våra kunder behov och förväntningar på en bra jord. För att uppnå detta har vi gjort en sammansättning av ljus och mörk struktur stabil torv, och för att undvika att jorden sjunker samman för mycket i planteringarna, under åren har vi även använt oss av finmald och siktad torv. Sand har tillförts med 5% för att ge tyngd samt öka dräne- ringsförmågan.Blomjorden är kalkad och grundgödslad för en tidsperiod på 4-6 veckor (inomhus). Efter denna tid bör jorden tillföras gödsel med jämna mellanrum.

 

Användningsområden

Blomjorden kan med gott resultat användas till både utomhus- som inomhusväxter. Tänk på att det efter en tid behöver tillföras näring vid bevattning, alternativt tillföras långtidsverkande gödsel till jorden. Blomjorden fungerar till de flesta krukväxter, undantaget de med speciella näringsbehov i form av t.ex. lägre eller högre pH eller extra järnkrävande växter. Plantera/omplantera plantan så att stamba sen på plantan varken kommer högre eller lägre än tidigare. Gäller i de flesta fall, men undantag finns. Tryck till jorden kring plantan utan att packa. Vattna försiktigt upp jorden i 2-3 omgångar (så vattnet hinner sjunka undan) så att jorden blir jämnt fuktig. Jorden fördelar fukten väl på ca en timme, vid behov vattnas en omgång till. Låt jorden torka ut ordentligt utan att växterna slokar innan nästa vattning. Detta ger bästa möjliga rotning och etablering i den nya jorden

Art. nr. E11109 halvpall

Art. nr. E11110 helpall

 

Såjord Såjord 20 liter

Produktinformation

Jorden är en sammansättning av ljus och mörk harvtorv som tillsammans skapar ett bra mikroklimat för groning och rotning. Fraktionen är finare än t.ex. plantjord och innehåller också 5% mer sand än vanlig planteringsjord. Såjorden är anpassad näringsmässigt för sådd och innehåller därför endast

1/3 del av t.ex. näringen i en planteringsjord.

 

Användningsområden

Till sådd av fröer och sticklingar. Fyll upp krukor eller såbrätten, jämna av och platta till ytan så det blir en bra bädd att så frön på. Så fröna på den avjämnade ytan och täck sedan med ett 3-5 mm tjockt lager såjord, tänk på att jorden skall var 100% genomfuktad. Var försiktig så att inte fröna spolas undan, vattna med lågt tryck samt med silmunstyck på slangen. Vattna med korta intervaller, 2-4 omgångar. Låt jorden dra in vattnet innan du ger mer vatten. Täck därefter sådden med en perforerad plast, fiberduk (tunn) eller en glasskiva. Under groning är det viktigt att hålla mellan 90-100% fuktighet i jorden samt runt fröet för en lyckad sådd.

Art. nr. E11215 halvpall

Art. nr. E11216 helpall

 

Orkidéjord 4 liter

Produktinformation

Innehåller till största del olika fraktioner

av pinjebark men även en mindre del (5%) fibertorv. Är svagt gödslad.

 

Användningsområden

Används till omplantering och nyplantering av de vanligaste släkten och arter av orkidéer.

Art. nr. E11105

 

Blomjord 20 liter

Produktinformation

Blomjord har tagits fram för att möta våra kunder behov och förväntningar på en bra jord. För att uppnå detta har vi gjor t en sammansättning av ljus och mörk str uktur stabil torv, och för att undvika att jorden sjunker samman för mycket i planteringarna, under åren har vi även använt oss av finmald och siktad torv. Sand har tillförts med 5% för att ge tyngd samt öka dräneringsförmågan. Blomjorden är kalkad och grundgödslad för en tidsperiod på 4-6 veckor (inomhus). Efter denna tid bör jorden tillföras gödsel med jämna mellanrum.

 

Användningsområden

Kan användas till utomhus- och inomhusväxter. Tänk på att det efter en tid behöver det tillföras näring vid bevattning. Plantera/omplantera plantan så att stambasen på plantan varken kommer högre eller lägre än tidigare.Tryck till jorden kring plantan utan att packa. Vattna försiktigt upp jorden i 2-3 omgångar (så vattnet hinner sjunka undan) så att jorden blir jämnt fuktig. Jorden fördelar fukten väl på ca en timme, vid behov vattnas en omgång till. Låt jorden torka ut ordentligt utan att växterna slokar innan nästa vattning. Detta ger bästa rotning och etablering i den nya jorden.

Art. nr. E11213 halvpall

Art. nr. E11214 helpall

 

Rosjord 20 liter

Produktinformation

Rosjorden innehåller både grövre och finare fraktioner vilket ger en vattenhållande och näringshållande förmåga samt är strukturstärkande. Vi har dessutom tillsatt 10% kiselrik lera för att ytterligare öka den vatten- och näringshållande förmågan, samt kisel för att stärka växtens immunförsvar mot svampsjukdomar som tex. svartfläcksjuka. Rosor har ett högre kalciumbehov än många andra växtsläkten, därför har vi ökat kalkmängden avsevärt. Rosjorden är gödslad med naturgödsel, vilket ger näring på både kort och lång sikt.

 

Användningsområden

Rosjorden används vid plantering av rosor men kan också med fördel användas till Klematis. Båda släktena önskar näringsrik jord och lite högre pH. Vi rekommenderar 1/2 säck rosjord/planterad ros och att denna blanda s med befintlig matjord. Rosjorden kan också användas som skydd inför vintern vad gäller uppkupning, och ge en god star t på våren med bättre tillväxt.

Art. nr. E11221 halvpall

Art. nr. E11222 helpall

 

 

 

Pelargonjord 20 liter

Produktinformation

Pelargonjord innehåller en siktad torv som har både vattenhållande, näringshållande samt strukturstärkande förmåga. Vi har tillsatt 5% sand för att jorden skal l hålla samman bättre samt skapa en bättre dräneringsförmåga. Jorden är grundgödslad och kalkad och beräknas räcka 3-5 veckor, sedan bör det tillföras näring till jorden. För att klara äldre pelargonsorters behov, t.ex. Mårbacka och vissa tulpanpelargoner, har vi tillsatt järnchelat. Kalciumhalt och pH är anpassade för att stimulera speciellt pelargoner.

 

Användningsområden

Används med fördel till alla slag pelargoner, t.ex. zonale, hortorum,

rosenpelergon, Mårbacka och tulpanpelargoner. Det är viktigt att skapa den sura miljön runt hela plantan vid plantering. Under själva uppbyggnaden/etableringen kan det krävas påfyllning av Rhododendronjordjord för att bibehålla surheten innan plantorna själva har satt sin prägel på den befintliga jorden i rabatten.

Art. nr. E11217 halvpall

Art. nr. E11218 helpall

KONTAKT

info@engeltorp.com

+46 (0) 433-306 18